تمامی مطالب - تکنولوژی

تاریخ عنوان خبر
1397/02/04 13:19 ایجاد یک آنزیم جدید برای امکان "حیات مصنوعی"
1397/02/04 13:19 آیا ماه به پیش‌بینی زلزله کمک می‌کند؟
1397/02/04 13:19 ماه‌گرفتگی در آسمان 11 بهمن/3 پدیده نجومی در یک شب
1397/02/04 13:19 نانو ربات‌های DNA و امکان تحقق "کارخانه‌های مولکولی"
1397/02/04 13:19 ابداع نرم‌افزاری که متن را به تصویر تبدیل می‌کند
1397/02/04 13:19 امکان تولید دارو با چاپگرهای سه‌بعدی!
1397/02/04 13:19 تاسیس مرکز تحقیقات هوش مصنوعی گوگل در فرانسه
1397/02/04 13:19 تشخیص زمان مرگ بیماران با یک برنامه کامپیوتری!
1397/02/04 13:19 نزدیک‌تر شدن هوش مصنوعی به مغز با ابداع سیناپس مصنوعی
1397/02/04 13:19 وقتی ترامپ نژادپرستی را به فضا هم کشاند!
1397/02/04 13:19 تولید برگ مصنوعی با نیمه‌رساناهای جدید
1397/02/04 13:19 کلید حل اضطراب و افسردگی بیماران در ام‌.اس
1397/02/04 13:19 تولید فناوری‌های پوشیدنی قابل شست‌وشو در آینده
1397/02/04 13:19 نوشاندن وایتکس به کودکان ۲ساله برای درمان اوتیسم
1397/02/04 13:19 هموار شدن راه تکامل "مغز مصنوعی"
1397/02/04 13:19 مشخصات ماه‌گرفتگی چهارشنبه ۱۱ بهمن ۹۶
1397/02/04 13:19 موانع پیش روی ساخت سپر حفاظتی زمین برابر خورشید
1397/02/04 13:19 تلاش محققان دانشگاه استنفورد برای ابداع "واکسن سرطان"
1397/02/04 13:19 دوستان خوب در یک رده طول موجی هستند
1397/02/04 13:19 کشف سیاراتی در خارج از کهکشان‌ راه شیری برای اولین بار
1397/02/04 13:19 ژاپن کوچکترین موشک تاریخ را به فضا پرتاب کرد
1397/02/04 13:19 شروع آزمایش انسانی واکسن سرطان
1397/02/04 13:19 رصد یکی از قدیمی‌ترین ستارگان کهکشان راه شیری
1397/02/04 13:19 رصد یکی از قدیمی‌ترین ستارگان کهکشان راه شیری
1397/02/04 13:19 شروع آزمایش انسانی واکسن سرطان
1397/02/04 13:19 ژاپن کوچکترین موشک تاریخ را به فضا پرتاب کرد
1397/02/04 13:19 کشف سیاراتی در خارج از کهکشان‌ راه شیری برای اولین بار
1397/02/04 13:19 دوستان خوب در یک رده طول موجی هستند
1397/02/04 13:19 تلاش محققان دانشگاه استنفورد برای ابداع "واکسن سرطان"
1397/02/04 13:19 موانع پیش روی ساخت سپر حفاظتی زمین برابر خورشید
1397/02/04 13:19 مشخصات ماه‌گرفتگی چهارشنبه ۱۱ بهمن ۹۶
1397/02/04 13:19 هموار شدن راه تکامل "مغز مصنوعی"
1397/02/04 13:19 نوشاندن وایتکس به کودکان ۲ساله برای درمان اوتیسم
1397/02/04 13:19 تولید فناوری‌های پوشیدنی قابل شست‌وشو در آینده
1397/02/04 13:19 کلید حل اضطراب و افسردگی بیماران در ام‌.اس
1397/02/04 13:19 تولید برگ مصنوعی با نیمه‌رساناهای جدید
1397/02/04 13:19 وقتی ترامپ نژادپرستی را به فضا هم کشاند!
1397/02/04 13:19 نزدیک‌تر شدن هوش مصنوعی به مغز با ابداع سیناپس مصنوعی
1397/02/04 13:19 اعلام جزئیات جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال 1396
1397/02/04 13:19 تشخیص زمان مرگ بیماران با یک برنامه کامپیوتری!
1397/02/04 13:19 فیلم/ پلاسکو؛ یک سال بعد...
1397/02/04 13:19 تاسیس مرکز تحقیقات هوش مصنوعی گوگل در فرانسه
1397/02/04 13:19 امکان تولید دارو با چاپگرهای سه‌بعدی!
1397/02/04 13:19 ابداع نرم‌افزاری که متن را به تصویر تبدیل می‌کند
1397/02/04 13:19 نانو ربات‌های DNA و امکان تحقق "کارخانه‌های مولکولی"
1397/02/04 13:19 ماه‌گرفتگی در آسمان 11 بهمن/3 پدیده نجومی در یک شب
1397/02/04 13:19 آیا ماه به پیش‌بینی زلزله کمک می‌کند؟
1397/02/04 13:19 ایجاد یک آنزیم جدید برای امکان "حیات مصنوعی"
1397/02/04 13:19 ساخت اولین قرص ضدباروری برای مردان
1397/02/04 13:19 آقای رئیس‌جمهور اشک‌هایتان جواب نداد، خوزستان هنوز هوا ندارد

1 2 3 4 5 ..... 507