افزایش غلظت گرد و غبار در اهواز و دزفول

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی