غرب از طریق مارمولکها از ایران جاسوسی می کرد

جهان

دریافت لینک کوتاه

0 0

حسن فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران گفت: جاسوسان غربی با استفاده از سوسمارها به دنبال یافتن مراکز هسته ای ایران بودند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایلنا، حسن فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران گفت: جاسوسان غربی با استفاده از سوسمارها به دنبال یافتن مراکز هسته ای ایران بودند.

او ادامه داد: چند سال پیش عده ای خارجی به ایران آمدند و گفتند که می خواهند برای کمک به مردم فلسطین منابع جمع آوری کنند. بعدا در تحقیقات از آنها مشخص شد که آنها در مناطق ایران به دنبال جمع آوری سوسمار، مارمولک و آفتاب پرست بودند زیر پوست این خزندگان امواج اتمی را به خود جذب می کند و مناطقی که در آنجا معادن اورانیم داشته باشد و یا کار اتمی انجام شود را نشان می دهد.

منبع: اسپاتنیک نیوز