درآمد فروش فاضلاب به خرید تضمینی آب اختصاص یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی، وزارت نیرو را موظف کردند درآمد حاصل از فروش فاضلاب را هزینه انتقال آب کنند.

در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با الحاق بندی به تبصره ۶ لایحه بودجه، وزارت نیرو را موظف کردند درآمد‌های حاصل از فروش یا پیش فروش فاضلاب را به خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی و کمک‌های فنی و اعتباری برای هزینه انتقال آب اختصاص دهند.

همچنین با الحاق بند دیگری به این تبصره مقرر شد با هدف ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی، دولت مکلف به تامین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاه‌های حرارتی در این تاسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان‌های کشور شد.

برق تولیدی این نیروگاه‌ها مشمول خرید تضمینی برق تجدید پذیر خواهد بود.

آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و وزارت نفت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

منبع: فردا نیوز