اهواز - پنجمین دوره رقابت های بین المللی شطرنج کارون

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی