زنجان/رقابت های سنگنوردی انتخابی تیم ملی

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی