حجم مبادلات ایران و فرانسه در سال گذشته به رقم 3.8 میلیارد یورو رسید

به گزارش ایرنا از سفارت ایران در فرانسه، بر اساس این گزارش مبادلات تجاری فرانسه با ایران که به علت تحریم های اقتصادی 2011 به بعد از رقم 4.3 میلیارد یورو در سال 2006 به 515 میلیون یورو در سال 2014 کاهش یافته بود در پایان سال 2017 به رقم 3.8 میلیارد یورو افزایش یافت.
بر این اساس صادرات فرانسه به ایران پس از افزایش 28 درصدی و رسیدن به رقم 722 میلیون یورو در سال 2016، در پایان سال 2017 به رقم 1.5 میلیارد یورو رسید.
391 میلیون یورو از این رقم مربوط به صادرات قطعات هواپیما (افزایش 26 درصدی) و 144 میلیون یورو آن به صادرات قطعات خودرو (6.9) و تولیدات دارو ( 13 درصد) مربوط می شود.
طبق گزارش مذکور، فرانسه در سال 2017 نهمین صادرکننده به ایران در سطح جهان و سومین صادر کننده پس از آلمان و ایتالیا بود. فرانسه در سال گذشته پس از ایتالیا، دومین شریک تجاری ایران (مجموع صادرات و واردات) در اتحادیه اروپا بود. در این زمینه نیز آلمان در رده سوم قرار دارد.
سیام**1751 /1449

انتهای پیام /*

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی