وزیر حمل و نقل سوریه خواستارلغو تحریم های این کشور شد

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) حمود چهارشنبه در نشست جهانی حمل و نقل در ژنو گفت: همه تحریم های یکجانبه علیه سوریه و برای از بین رفتن پیامدهای آن در همه زمینه ها باید لغو شود.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین بخش های تحریم شده، هواپیمایی و حمل و نقل دریایی سوریه است.
حمود افزود: این تحریم ها ارتباط میان شهروندان سوری در خارج و داخل کشور را با مشکل رو به رو کرده است.
وی خاطر نشان کرد که امروز سوریه به نیابت از تمام جهان با تروریسم مقابله می کند و نیاز به همکاری و حمایت کشورهای دوست برای ساختن این کشور دارد.
این دومین مشارکت پیاپی سوریه در نشست جهانی حمل و نقل است.
خاورم**8005*شبس*1613

انتهای پیام /*

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی