پنجمین شب عزاداری ایام فاطمیه با حضور رهبر معظم انقلاب

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی