رونمایی از کتاب فاخر «منظومه دوچنار»

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی