محاصره خانه شیخ عیسی قاسم 300 روزه شد

به گزارش ایرنا، با گذشت 300 روز از محاصره منزل رهبر شیعیان بحرین در منطقه الدراز، خودروها و نفربرهای زرهی آل خلیفه همچنان منزل شیخ عیسی قاسم را در محاصره دارند.
شیخ عیسی قاسم دراین مدت فقط دوبار برای انجام عمل جراحی اجازه خروج از منزل داشته است و مدت کوتاهی پس از انجام عمل به منزل محاصره شده خود بازگردانده شده است.
رژیم آل خلیفه ابتدا دلیل محاصره منزل شیخ قاسم را تحصن شهروندان بحرینی مقابل منزل وی اعلام کردند ولی پس از یورش نظامیان و مزدوران این رژیم و کشتار متحصنین در ابتدای خرداد سال 96، این محاصره همچنان ادامه یافت.
نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه دوم خرداد 96 با حمله به طرفداران شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در منطقه الدراز پنج تن را شهید و بیش از 200 تن دیگر را زخمی کردند و 286 تن دیگر نیز از سوی ماموران رژیم آل خلیفه دستگیر شدند.
بحرین از 14 فوریه 2011 صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است و مردم این کشور خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کارآمدن دولتی منتخب در کشورشان هستند.
شبک**6116**3404

انتهای پیام /*

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی