تصاویر: پایتخت قهوه جهان در ۱۳۰ سال قبل

 پس از استقلال برزیل از پرتغال در سال ۱۸۲۲، امپراتور پدرو اول سائو پائولو را به عنوان شهر سلطنتی برگزید

سرویس عکس و فیلم فردا: پس از استقلال برزیل از پرتغال در سال ۱۸۲۲، امپراتور پدرو اول سائو پائولو را به عنوان شهر سلطنتی برگزید. در سال ۱۸۲۷، یک دانشکده حقوق در این شهر تاسیس شد و هجوم اساتید و دانشجویان به این شهر نخستین گام‌های سائوپائولو را در جهت رشد و پیشرفت سبب گردید. اما این افزایش تولید قهوه بود که تاجران و سرمایه‌ها را به سائوپائولو سرازیر کرد و  جهش بزرگی را در رشد و عمران شهر پدید آورد. در ادامه تصاویری از این شهر بین سال‌های ۱۸۶۲ تا ۱۸۸۷ را می‌بینید.

منبع: فردا نیوز