تجمع مردم دمشق در حمایت از دولت سوریه

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی