آموزش میوه آرایی(16)

لبو را به شکل گلی زیبا در آورده تا زینت بخش سفره های شما باشد.

منبع: آپارات