سوتی my little pony

یعنی هزار تا سوتی پیدا کردم که براتون همشون رو میزارم

منبع: آپارات