فیلم:شعبده باز دیوانه به گلوی خود شلیک کرد!

فیلم شعبده باز دیوانه ای که در پی انجام حرکات محیر القعول به سمت دهان خود شلیک کرد. http://fa.alalam.ir/news/1909661

منبع: آپارات