نمی گذارم سوْال بپرسی بی ادب نباش شما خبر جعل مَی كنید

خبر نگار سی ان ان آمریكابگذارید سوْال بپرسم شما به رسانه ما حمله كردید

منبع: آپارات